HỌP PHỤ HUYNH THÔNG BÁO, DIỄN GIẢI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TẬP GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình tổ chức họp phụ huynh các bé đang theo học tại Trung tâm để:
1. Thông báo tình hình và kết quả học tập 6 tháng đầu năm 2019
2. Tư vấn lộ trình học tập giai đoạn tiếp theo
3. Trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ phiếu khảo sát dành cho phụ huynh
4. Thông báo các nội quy, quy định của Trung tâm.
THỜI GIAN CỤ THỂ:
I. CƠ SỞ 1- SỐ NHÀ 89, NGÕ 2, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHỐ LÊ LỢI, PHƯỜNG NAM BÌNH, THÀNH PHỐ NINH BÌNH.
Thời gian: 8h sáng thứ bẩy, ngày 29 tháng 6 năm 2019
Địa điểm: Nhà Văn hóa phố Lê Lợi (Gần Trung tâm)
II. CƠ SỞ 2, SỐ NHÀ 09A, ĐƯỜNG CAO BÁ QUÁT, TỔ 12, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Thời gian: 15h chiều Thứ bẩy ngày 29 tháng 6 năm 2019
III. CƠ SỞ 3, ĐƯỜNG 477, XÓM 2, XÃ LẠC VÂN, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH.
Thời gian: 8h sáng chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019
CHỦ TRÌ:
– Ths. Hoàng Ngọc Khuyến, cố vấn Trung tâm
– Giám đốc: Bùi Thị Thu
– Quản lý các cơ sở 1,2,3
– Tổ trưởng chuyên môn các cơ sở!
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI QUÝ PHỤ HUYNH ĐẾN LẮNG NGHE DIỄN GIẢI VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CÁC CON!