TẦM NHÌN – SỨ MỆNH VÀ PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH VÀ PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

* TẦM NHÌN

Với tầm nhìn “Trở thành đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ dạy và chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, Trung tâm hỗ trợ  phát triển giáo dục hoàn nhập Thiền thần nhỏ Ninh Bình luôn kỳ vọng và tin tưởng mỗi nhân viên sẽ phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, khả năng tự hoàn thiện để tạo sức mạnh và động lực thúc đẩy mọi thành viên của Trung tâm làm việc

* SỨ MỆNH

“VÌ MỘT NINH BÌNH, TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT AI CŨNG BIẾT, HIỂU VÀ QUAN TÂM ĐẾN”

* PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chất lượng cao

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến các dịch vụ có chất lượng cao nhất, nhằm tạo được sự uy tín và sự tin tưởng của khách hàng đến với Trung tâm.

Sáng tạo các giá trị mới

Với kinh nghiệm hoạt động đã nhiều năm chúng tôi sẽ liên tục phát triển các hình thức kinh doanh mới nhằm nắm bắt kịp thời các xu hướng thay đổi của xã hội nói chung và sự thay đổi trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt nói riêng.

Tôn trọng khác biệt và phát huy khả năng

Trung tâm xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.Luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi đầy đủ, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

Nguồn nhân lực và các đối tác Ngày một hình thành được đội ngũ chuyên gia, giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, uy tín và luôn tự hoàn thiện. Các đối tác liên kết có uy tín và chuyên môn khoa học hiện đại tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Trung tâm.