LỊCH SỬ 

Lịch sử hình thành và phát triển trung tâm

2010 – 2012

Lớp can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại thành phố Ninh Bình

2012

Thành lập Công ty TNHH MTV hỗ trợ giáo dục Thiên thần nhỏ Ninh Bình

2016

Công ty mở thêm chi nhánh Công ty hỗ trợ phát triển giáo dục Thiên thần nhỏ Ninh Bình (cơ sở 2) tại thành phố Tam Điệp

2018 – 2019

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình; Ngày 11/01/2019 Sở  Giáo dục và Đào tạotỉnh Ninh Bình cấp phép hoạt động số 27/QĐ- SGDĐT cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình hoạt động giáo dục

2019-2022

Công ty mở thêm chi nhánh Công ty hỗ trợ phát triển giáo dục Thiên thần nhỏ Ninh Bình (cơ sở 2) tại thành phố Tam Điệp