TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN/TRỊ LIỆU VIÊN

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình cần tuyển dụng giáo viên, can thiệp viên

Địa điểm làm việc: thành phố Tam Điệp\

Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên ngành sư phạm, ưu tiêu Mầm non, Tiểu học, giáo dục đặc biệt, tâm lý, công tác xã hội

Số lượng: 05

* Liên hệ

Chi nhánh 1 Tam Điệp:
Số nhà ,45 tổ 11 , đường Cao Bá Quát, phường Trung Sơn , thành phố Tam Điệp
ĐT: 0965.026.661 (cô Duyên)