THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ NHÓM LỚP ” PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI”

???? Con chưa chủ động giao tiếp?
???? Con chưa biết cách chơi với bạn
???? Con chưa biết bày tỏ cảm xúc
???? Con chưa biết kể lại sự việc
???? Con hạn chế kỹ năng ứng xử
♦️♦️♦️ CÙNG CÔ THAM GIA LỚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI NHÉ ♦️♦️♦️
☎️ Liên hệ: 0965.026.660