TẬP HUẤN GIÁM SÁT ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DOHSA -HOU CHO TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình đã tổ chức tập huấn chuyên đề: Ứng dụng phương pháp Dohsa hou cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Chuyên gia tập huấn: Mr Masafumi Ara  đến từ Nhật Bản. Ông là giám đốc, NPO Universal Design Yui; Giám sát phục hồi chức năng tâm lý Dohsa hou
????Phương pháp Dohsa-hou, hay Hướng tiếp cận hành vi, là một phương pháp giáo dục phát triển từ Nhật Bản. Phương pháp này tập trung vào việc thay đổi hành vi của cá nhân thông qua việc thay đổi môi trường xung quanh. Dohsa-hou được áp dụng rộng rãi trong giáo dục đặc biệt là trong việc hỗ trợ trẻ em có khuyết tật hoặc khó khăn học tập.
????Dưới đây là một số phương pháp chính của Dohsa-hou:
✅ Thiết lập môi trường thuận lợi: Điều này bao gồm việc tạo ra một môi trường học tập hoặc làm việc tích cực, thoải mái và an toàn để tạo điều kiện cho sự phát triển của cá nhân.
✅ Chỉ đạo và hướng dẫn: Cung cấp hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo cho cá nhân về cách thức hoặc hành vi mà họ cần phát triển. Sự hỗ trợ này thường được cá nhân hóa để phản ánh nhu cầu cụ thể của mỗi người.
✅ Phản hồi và khích lệ: Cung cấp phản hồi tích cực và khích lệ để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ. Phản hồi được cung cấp một cách xây dựng và có mục tiêu.
✅ Thúc đẩy tương tác xã hội: Khuyến khích cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội và tương tác với những người khác, giúp họ phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội.
✅ Xây dựng tự tin và tự giác: Phương pháp này cũng tập trung vào việc xây dựng lòng tự tin và tự giác cho cá nhân, giúp họ tin vào khả năng của bản thân và tạo ra ý thức về trách nhiệm cá nhân.
✅ Phương pháp Dohsa-hou thường được thực hiện bởi các chuyên gia giáo dục, nhà trị liệu, hoặc giáo viên có kinh nghiệm trong việc làm việc với các cá nhân có nhu cầu đặc biệt. Nó là một công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và tự chủ của các cá nhân trong cộng đồng giáo dục.