HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 2 và “MÍT TING” KỶ NIỆM NGÀY TRỊ LIỆU VIÊN 10/12 Chúc mừng sự thành công của các trung tâm trong hội thảo lần này Chúc Mừng Trị liệu viên xuất sắc của Thiên thần nhỏ Ninh Bình ???? Chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung ????Chúc mừng cô giáo An Thị khánh ????Chúc mừng cô giáo Đinh Thị Lan ????chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thơm ????Chúc mừng cô giáo Lê Thị Hồng Duyên ???? Chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Mận ❤️Tự hào là thành viên của VDDN