“Bé học khái quát
từ 1 đến 3
Dạy bé hiểu ra,
lấy số tương ứng.
Sao cho thật đúng
3, 1 rồi 2.
Bé học rất tài
hiểu lời cô dạy”
Khái quát số là một trong những nội dung rất khó học đối với các con. Hiểu được điều đó các cô luôn linh hoạt trong cách truyền đạt & sử dụng đa dạng đồ dùng để vừa tạo hứng thú cho các con vừa giúp các con ghi nhớ được nội dung bài học. Mời mọi người xem giờ học của cô và trò thiên thần nhỏ nhé.