HỖ TRỢ TRẺ EM THAM DỰ LỚP HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG

HỖ TRỢ TRẺ EM THAM DỰ LỚP HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG

Trung tâm Thiên thần nhỏ Ninh Bình là một trong các đơn vị tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ trẻ em tham gia lớp học phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ tại cộng đồng do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ từ tháng 9/2019 đến 31 tháng 12 năm 2019. Số lượng trẻ được hỗ trợ tham gia Dự án lần này là 25 trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại các khu vực: TP Ninh Bình, TP Tam Điệp và huyện Nho Quan.
Mục đích thực hiện dự án nhằm Hỗ trợ trẻ em tự kỷ tham dự lớp học phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ tại cộng đồng trong năm 2019 để cải thiện khả năng nhận biết, có hành vi tích cực và hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn.


Đến thời điểm này, Trung tâm đã hoàn thành 02/04 nội dung của Dự án bao gồm:


+ Hỗ trợ hoạt động khảo sát trẻ em rối loạn phát triển
+ Tập huấn cho kỹ thuật viên và phụ huynh: Tập huấn nâng cao kiến thức cho kỹ thuật viên, Tập huấn cho phụ huynh phụ huynh
Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục triển khai các nội dung còn lại:
+ Hỗ trợ trẻ em rối loạn phổ tự kỷ
+ Đánh giá kết quả sau can thiệp.


Việc tham gia Dự án lần này, các gia đình đã:


– Cam kết theo suốt quá trình hỗ trợ, và tham gia đầy đủ các hoạt động;
– Phối hợp, tạo điều kiện để cộng tác viên/tình nguyện viên hỗ trợ trẻ;
– Chuẩn bị đồ dùng phụ vụ hoạt động dạy học, can thiệp, trị liệu và chỗ tập luyện cho trẻ em tại nhà


Không chỉ dừng lại ở 3 tháng tham gia dự án, chúng tôi tin rằng với kiến thức và kỹ năng cha mẹ được đào tạo, tập huấn và Trang bị sẽ giúp và hỗ trợ các con trong cả giai đoạn dài trong cuộc sống sau này./.