TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO GIÁO VIÊN & PHỤ HUYNH

Gửi các thầy cô và các bố mẹ một số tài liệu tham khảo để dạy các con trên lớp và ở nhà ạ
Các kĩ năng tự phục vụ rất cần thiết cho các con từ kĩ năng cá nhân đến kĩ năng sinh hoạt gia đình. Các bài tập phù hợp với từng lứa tuổi cho các con. Các bố mẹ có thể tham khảo tại đây.
31 kỹ năng tự phục vụ
Với các con còn yếu vận động thô, muốn phát triển nhận thức các thầy cô và bố mẹ có thể tham khảo một số trò chơi dưới dây. Các trò chơi không chỉ phát triển vận động còn tăng cường rèn tập trung, chú ý và phát triển nhận thức cho các con rất tốt.
Vận động thô và trò chơi phát triển nhận thức