Bổ nhiệm Phó Giám Đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình; Quyết định số 27/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình hoạt động giáo dục.

                                                       ( Hình ảnh buổi lễ )

Ngày 2/5/2020, Trung tâm đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTN về việc bổ nhiệm bà Hà Thị Kim Oanh, sinh năm 1989, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình hoạt động giáo dục. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Ban cổ đông, Ban giám đốc và toàn thể người lao động Trung tâm đã có mặt đông đủ. Tại buổi Lễ, bà Bùi Thị Thu, Giám đốc Trung tâm đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Hà Thị Kim Oanh.

Với những kiến thức trên giảng đường Đại học và kinh nghiệm lâm sàng gần 10 năm làm việc với trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển; Trung tâm tin tưởng rằng bà Hà Thị Kim Oanh cùng Ban Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm sẽ xây dựng và phát triển Trung tâm ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là địa chỉ đỏ tin cậy của phụ huynh trẻ có nhu cầu đặc biệt./.