HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CỦA NHÓM BÁN TRÚ TẠI CƠ SỞ TAM ĐIỆP

Khởi động thật nhiều năng lượng với trò chơi vận động của các bạn lớp Micky.
Nhìn nụ cười của các bạn ấy là đủ biết các bạn ấy hào hứng với trò chơi này như thế nào rồi đúng không a?