CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM TẠI NHÀ

Ngày nay, nhiều phụ huynh ngại đưa con đến Trung tâm (vì xa nhà, vì sợ mang tiếng, vì phí đắt hơn…) nên lựa chọn và tìm giáo viên cho can thiệp tại nhà. Can thiệp tại nhà hay can thiệp tại Trung tâm đều tốt nhưng đó phải là Chương trình can thiệp hiệu quả. Vậy chất lượng, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình can thiệp sớm tại nhà là gì?
Thứ nhất, Chương trình đó cần lôi cuốn trẻ: Có nghĩa là trẻ thích thú khi tham gia hoạt động đó, chương trình phải được cung cấp cho trẻ trong suốt giai đoạn theo lộ trình 1 tháng – 3 tháng – 6 tháng và các hoạt động giáo dục được lên kế hoạch một cách có hệ thống và phù hợp với lứa tuổi phát triển của trẻ.

Thứ hai, Giáo viên can thiệp cho con có đủ chuyên môn không? Giáo viên đó có thể phát triển một kế hoạch can thiệp cá nhân đáp ứng yêu cầu riêng biệt của con anh/chị không? Họ có biết sử dụng các chiến lược để tăng cường tương tác, giao tiếp cho con không? Họ có thể quản lý hành vi dựa trên ABA không? Họ có được cấp chứng chỉ phù hợp chuyên môn của họ không.
Thứ ba, Thời gian biểu có phù hợp với trẻ không? Các mục tiêu, phương pháp và hoạt động có bám sát kế hoạch giáo dục cá nhân không? Thời gian biểu có tập trung vào các lĩnh vực quan trọng phù hợp với dạng tật của trẻ không: kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, vận động tinh, chơi đồ chơi….
Thứ tư, Phương pháp giảng dạy có hiệu quả không? Đó có phải là phương pháp có bằng chứng khoa học chứ? Họ có khuyến khích trẻ sử dụng kỹ năng đã học được một cách thành thạo trong môi trường khác nhau không.
Thứ năm, Chương trình đó có được giám sát bởi người có chuyên môn hay không? Gia đình có tham gia vào các mặt đánh giá, giáo dục trẻ hay không? Chương trình có làm việc cùng cha mẹ để hỗ trợ gia đình chuyển sang một giai đoạn tiếp theo hay không?
Với năm luận cứ trên mà đầy đủ, chắc chắn cha mẹ đang có một chương trình tốt cho can thiệp tại nhà để theo, nếu chưa quyết định vẫn phụ thuộc vào cha mẹ!
CHA MẸ THÔNG THÁI – CON TIẾN BỘ!