Tham gia hội thảo khoa học mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển Việt Nam (VDDN)

Với mong muốn xây dựng lên một Cộng đồng làm can thiệp cho trẻ RLPT dựa trên bằng chứng khoa học đồng thời tăng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các Trị liệu viên_ những người đang hàng ngày chủ yếu làm công việc can thiệp trực tiếp cho trẻ mà không quen viết hay nghiên cứu.
VDDN đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất tại Thành phố Từ Sơn(Bắc Ninh) do Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Từ Sơn_ một thành viên của VDDN đăng cai làm chủ nhà.

Các đơn vị được tham gia , học tập và lắng nghe các bài khoa học của các diễn giả
Chúc mừng Trung tâm Thiên thần nhỏ Ninh Bình đã vinh dự nhận giấy khen của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
Chúc mừng Th.s Hoàng Ngọc Khuyến cố vấn trunng tâm đã nhận được giấy khen cá nhân của Quỹ bảo trợ trẻ em.