Dự án Đánh giá và Tập huấn miễn phí

Triển khai và hoàn thành dự án “Tập huấn, đánh giá và tư vấn miến phí” sau đại dịch COVID- 19 

Trong hai ngày 9- 10/5/2020, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Thiên thần nhỏ Ninh Bình đã tổ chức tập huấn, đánh giá tư vấn miễn phí cho học
sinh tại khu vực huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp. Tham dự đợt đánh giá
có Ths Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Phương Thanh, Hà Nội; Ths
Hoàng Ngọc Khuyến, cố vấn sáng lập Hệ thống các Trung tâm hỗ trợ phát triển
giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình; bà Bùi Thị Thu, Giám đốc Trung
tâm cùng các cộng sự.

                                                   

                                                        (Hình ảnh: Họp trước giờ G)

Trong 2 ngày thực hiện Dự án, Trung tâm đã tiến hành đánh giá miễn phí
cho hơn 20 trẻ tại khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan. Trên cơ sở
kết quả đánh giá, Trung tâm đã tổ chức tư vấn, định hướng và vạch ra kế hoạch, lộ
trình can thiệp đối với từng trẻ dựa trên mức độ thích nghi và khả năng học tập của
từng trẻ.

(Hình ảnh: Th.s Nguyễn Thị Thanh  trong buổi đánh giá)

Nói về vai trò của đánh giá, Ths Hoàng Ngọc Khuyến nhận định: “Nếu
không có đánh giá sẽ giống như việc mò mẫm, thử sai, không biết được khả năng
của người học, dạy học sẽ không phù hợp với đặc điểm tâm lý, tính cách của từng
trẻ. Bên cạnh đó, thông qua đánh giá sẽ đưa ra được lộ trình phù hợp, giống như
người bác sĩ đưa ra phác đồ cho từng “bệnh nhân”, từ đó rút ngắn được tối đa thời
gian của mỗi đứa trẻ trong quá trình can thiệp, vừa tạo cơ hội cho mỗi đứa trẻ có
thể tham gia hòa nhập nhanh nhất, đồng thời giảm thiểu gánh nặng và chi phí cho
từng gia đình”         

(Hình ảnh: Th.s Hoàng Ngọc Khuyến trong buổi đánh giá)

Tại buổi tư vấn, hướng dẫn, các chuyên gia cũng khẳng định vai trò
quan trọng của gia đình, cùng với các nhà chuyên môn, phải tích cực tham gia vào
quá trình xây dựng mục tiêu, cùng tham gia vào việc học tập và đánh giá kết quả
học tập của trẻ.

(Hình ảnh: Giám đốc Bùi Thị Thu trong buổi đánh giá)

Dự án lần này tuy là dự án nhỏ và diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã
giúp gia đình hiểu rõ hơn về thực trạng của trẻ và cùng bàn bạc, tìm ra các giải
pháp tốt nhất cho trẻ trong quá trình can thiệp tại Trung tâm./.