GIẤY MỜI TỚI DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP THIÊN THẦN NHỎ NINH BÌNH.
GIẤY MỜI TỚI DỰ
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Trân trọng kính mời:
– Các cơ, quan ban ngành có liên quan
– Các đồng chí, đồng nghiệp, cộng sự
– Tập thể giáo viên (cũ và mới) Trung tâm Thiên thần nhỏ Ninh Bình
– Quý phụ huynh có con đã và đang theo học tại Trung tâm
– Quý phụ huynh, bạn bè có quan tâm
TỚI DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
* Thời gian: 8h30 phút Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019
* Địa điểm: SN 89, ngõ 2, đường Hùng Vương, phố Lê Lợi, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình,

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!