KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

                                     KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019- 2020
Chào mừng năm học mới với những diện mạo mới
Chào năm học mới bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực!
Năm nay, cơ sở Tam Điệp làm mẫu để chúng mình sẽ có những năm học tiếp theo thành công rực rỡ, cũng cờ hoa rộn ràng, cũng tiếng trống trường giục giã.
Và quan trọng hơn, năm học mới chúng mình sẽ cố gắng học thật tốt, nhanh chóng tạm biệt ngôi nhà nhỏ để “bơi ra biển lớn”
Chúc cô và trò, các Thiên thần nhỏ và Thiên thần lớn một năm học mới với khí thế và tràn ngập niềm vui với trò!

          Nói như nhà giáo dục Makarencô: “Cần phải biết thiết kế cái tốt trong mỗi con người, nhà sư phạm chính là người mang trọng trách đó. Nhà sư phạm phải đến với con người bằng một giả thiết lạc quan, mặc dầu đó là giả thiết có nguy cơ bị lầm lẫn”. Phải thiết kế cái tốt trong con người – trong việc giáo dục và kiên trì phương châm đó. Không phải chỉ đưa các em trở thành những công dân bình thường, mà thành những công dân tích cực”