TẬP HUẤN DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN 3 CHI NHÁNH NHO QUAN – TAM ĐIỆP VÀ TPNB


TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH VÀ KỸ THUẬT VIÊN DỰ ÁN:
HỖ TRỢ TRẺ EM TỰ KỶ THAM GIA LỚP HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM.

Sau quá trình tuyển các gia đình có con tự kỷ và tuyển đủ kỹ thuật viên, Hệ thốngTrung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình bắt đầu tiến hành đào tạo tại các cơ sở 1, 2, 3, chuỗi các chuyên đề

1. Kỹ thuật chơi, tương tác với con.
2. Các kĩ thuật quản lí hành vi
3. Kĩ năng sống độc lập.
4. Can thiệp ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ
5. Cách đánh giá lên mục tiêu kế hoạch
6. Kĩ thuật khen thưởng
7. Khái quát hóa
8. Nhắc – xóa nhắc


Giảng viên:
– Thạc sĩ: Hoàng Ngọc Khuyến, Cố vấn và sáng lập Trung tâm
– Các Giám đốc và quản lý các cơ sở.
– Các Tổ trưởng chuyên môn: Những người có kiến thức hệ thống và thâm niên thực hành nhiều năm với trẻ tự kỷ.

Đào tạo tình nguyện viên dạy trẻ tự kỷ tại NInh Bình