TẬP HUẤN “TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG RLPT” dành cho nhóm phụ huynh mới có con can thiệp tại trung tâm Thiên thần nhỏ – chi nhánh Nho Quan

TẬP HUẤN “TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG RLPT” dành cho nhóm phụ huynh mới có con can thiệp tại trung tâm Thiên thần nhỏ – chi nhánh Nho Quan
? Buổi làm việc quá hăng say. Mãi trưa cũng chưa xong. Ra về khi mà cái nắng như thiêu như đốt.
? Những ông bố bà mẹ tuyệt vời đã không tiếc thời gian để học tập, trau dồi kiến thức để nuôi dạy các con.
❤️❤️❤️Những nỗ lực sẽ có ngày hái quả – Sự cố gắng ắt có ngày nở hoa. ?‍❤️‍?‍??‍❤️‍?‍??‍❤️‍?‍?