Tập huấn và Vinh Danh Trị Liệu Viên Xuất Sắc Mạng Lưới Cơ Sở Can Thiệp Trẻ RLPT (VDDN)

Thiên thần nhỏ Ninh Bình là một trong những đơn vị đầu tiên sáng đồng sáng lập Mạng lưới VDDN từ năm 2015. Sau 5 năm Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tiếp tục được là nơi lựa chọn tổ chức sự kiện : Tạp Huấn và Vinh danh trị liệu viên Xuất sắc mạng lưới năm 2020.
Chương trình Gala Vinh danh

Ngày 12-12/12/2020 Sự kiện tổ chức với quy mô hơn 130 đại biểu đến từ 11 Trung tâm dạy trẻ tự kỷ của các tỉnh, thành từ miền Bắc tới miền Trung được tổ chức tại Thành Phố Ninh Bình .

Sự kiện đã mời chuyên gia Tiến sĩ Phạm thị Bền tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ nòng cốt của 11 Trung tâm trong mạng lưới và vinh danh 22 giáo viên trong tổng số hơn 1000 giáo viên được lựa chọn để VDDN vinh danh

Trong năm tiếp theo, Trung tâm sẽ kết hợp cùng Mangh lưới để tổ chức thêm những sự kiện tập huấn để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở can thiệp trẻ RLPT Việt Nam