Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình Và Phụ Huynh Cam Kết 3 Cùng

 

Sau kỳ nghỉ dịch Covid-19; trong ngày 30/5/2020, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình đã tổ chức triển khai họp phụ huynh tại các cơ sở Ninh Bình, Nho Quan, Tam Điệp theo các nhóm nhỏ để đánh giá kết quả sau thời gian nghỉ dịch Covid-19; đặc biệt là triển khai nhiệm vụ cam kết 3 cùng giữa phụ huynh và Trung tâm: Cùng xây dựng mục tiêu, cùng tham gia thực hiện kế hoạch và cùng đánh giá  kết quả.

                               (Đồng chí Hoàng Ngọc Khuyến triển khai nội dung buổi họp Phụ huynh tại cơ sở 2)

Tham dự buổi học đã có 138/148 phụ huynh tham gia chiếm 93%; cùng tham dự cuộc họp có Ths Hoàng Ngọc Khuyến, cố vấn Trung tâm, bà Bùi Thị Thu, Giám đốc Trung tâm, bà Hà Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm, quản lý chuyên môn và các Tổ trưởng cùng tham gia họp. Trước đó, Trung tâm đã tiến hành khảo sát từ phụ huynh, hầu hết các phụ huynh đánh giá đều hài lòng về thái độ, phong cách làm việc và các quy định của Trung tâm. Một số phụ huynh có đưa ra mong muốn các mục tiêu can thiệp dành cho trẻ.

                                                        ( Hình ảnh buổi họp tại cơ sở 1)

Tại buổi họp, Trung tâm đã tiến hành hướng dẫn cho phụ huynh cách thức đưa các mục tiêu để phù hợp với trình độ và khả năng của trẻ. Tại buổi họp, Trung tâm đã hướng dẫn cho phụ huynh các chiến lược thực hành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trung tâm nhấn mạnh yêu cầu phụ huynh phải cam kết đi cùng trung tâm với tiêu chí 3 cùng: CÙNG THAM GIA XÂY DỰNG MỤC TIÊU, CÙNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.

 

                                                 (Cô Đinh Thị Lan chia sẻ kiến thức trong buổi họp cơ sở 3)

Ghi nhận tại buổi họp, phụ huynh đã cảm thấy rất hài lòng vì vừa được tham gia với thầy cô trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đánh giá kêt quả. Quan trọng hơn, các phụ huynh sẽ được dự trực tiếp các buổi dạy tại Trung tâm, được hướng dẫn và thực hành trên trẻ. Qua đó, mối quan hệ giữa Trung tâm và phụ huynh càng trở nên chặt chẽ hơn. Với cam kết 3 cùng, Ban giám đốc Trung tâm xác định đây là chiến lược trọng tâm, LẤY PHỤ HUYNH LÀM TRUNG TÂM để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ nhanh tiến bộ, nhanh hòa nhập và có cuộc sống độc lập./.