Thông báo cho trẻ tham gia học tập dã ngoại nhân kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 tại khu bảo tồn động vật Rừng Cúc Phương – Nho Quan

CHI NHÁNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

THIÊN THẦN NHỎ NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: …./TB-TTN-001                                              Ninh Bình, ngày 29 tháng 5  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tham gia học tập dã ngoại nhân kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1-6

tại khu bảo tồn động vật Rừng Cúc Phương – Nho Quan

Kính gửi quý phụ huynh

Để tạo điều kiện cho các con được thư giãn sau các giờ học trên lớp. Trung tâm tổ chức cho các con một buổi học tập dã ngoại.

 1. Mục đích
 • Phát huy khả năng cũng như phát triển trong môi trường thực tế
 • Nhằm tạo ra hoạt động bổ ích, lành mạnh. Giúp trẻ phát triển các kỹ năng quan sát và có những trải nghiệm thực tế thú vị ngoài lớp học.
 1. Địa điểm và thời gian:
 • Thời gian: 7h50 đến 10h00 Thứ 7 ngày 1 tháng 6 năm 2019
 • Địa điểm: Khu bảo tồn động vật rừng Cúc Phương Nho Quan
 1. Mức phí tham gia: Miễn phí
 2. Thành phần tham gia: Giáo viên + học sinh (chi nhánh Nho Quan)

     Lưu ý:

 • Vì liên quan đến điều kiện thời gian nên yêu cầu toàn thể phụ huynh đưa các bé đến trung tâm đúng giờ quy định.
 • Các trẻ đi học tập trải nghiệm đến trưa vẫn về ăn cơm và buổi chiều các bé vẫn hoạt động tại trung tâm bình thường
 • Trường hợp gia đình nào không cho các bé tham dự buổi học được thì báo lại cho bộ phận quản lý để tổng hợp danh sách.

Rất mong phụ huynh tạo điều kiện để các con có cơ hội được học tập trải nghiệm với một môi trường và cái nhìn mới.

Trân trọng thông báo .!.

Nơi nhận:

– Quý phụ huynh

– Ban giám đốc

– Lưu: TTN.

     QUẢN LÝ TRUNG TÂM

 

 

       NGUYỄN VĂN HUY