THỰC HIỆN GIÁM SÁT CHÉO KIỂM TRA CHUYÊN MÔN, CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÁC CƠ SỞ NINH BÌNH – NHO QUAN – TAM ĐIỆP

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8 năm 2019, trong tuần từ 5 đến 10/8/2019, Ban Lãnh đạo, đội ngũ quản lý chuyên môn của 3 cơ sở 1,2,3 Ninh Bình, Nho Quan, Tam Điệp của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình do bà Bùi Thị Thu, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự Đoàn kiểm tra, giám sát chéo có Quản lý chuyên môn, Tổ trưởng chuyên môn các cơ sở 1,2,3 cùng tham dự.

        Theo lịch trình, Đoàn đã tiến hành làm việc mỗi cơ sở 1 ngày, Trưởng đoàn đã phân công các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất tại 3 cơ sở, kiểm tra hồ sơ giáo viên, học sinh và đặc biệt Đoàn tiến hành dự giờ các tiết can thiệp nhóm, các tiết can thiệp cá nhân, kỹ năng xã hội và hoạt động ngoài trời tại 3 cơ sở. Sau khi tiến hành dự giờ, Đoàn đã tổ chức họp các thành viên Đoàn giám sát, đội ngũ quản lý, giáo viên của từng cơ sở để chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời nêu ra các phương án giải quyết đối với mỗi ca, mỗi tiết. Trong quá trình dự giờ, đánh giá Đoàn cũng phát hiện ra nhiều giáo viên có những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; từ đó phổ biến tới các giáo viên của cả 3 cơ sở áp dụng trong quá trình can thiệp cho trẻ tại Trung tâm.
Hoạt động giám sát là một trong các hoạt động thường kỳ và bắt buộc của quá trình can thiệp cho trẻ đặc biệt. Giám sát nhằm giúp cho việc can thiệp đảm bảo tính hệ thống, đảm bảo việc xây dựng các mục tiêu vừa sức, phù hợp với từng dạng tật; giám sát để kiểm tra kỹ thuật can thiệp của từng giáo viên sau khi đã được tập huấn, hướng dẫn và thực hiện tương tác trên từng đối tượng trẻ. Thông qua hoạt động giám sát cũng là dịp để đội ngũ lãnh đạo Trung tâm phát hiện những thiếu sót, những nội dung cần tập trung đầu tư về cơ sở vật chất để báo cáo Ban cổ đông đầu tư, trang thiết bị cơ sở vật chất cho Trung tâm đồng thời cũng là dịp để giúp giáo viên can thiệp tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình được cọ sát, nâng cao tay nghề chuyên môn./.