Chuyển đổi số – cơ hội & thách thức cho sự phát triển

Ngày nay, việc đọc, trao đổi thông tin, duy trì giao tiếp của mọi người thông qua các ứng dụng xã hội (facebook, youtube, tiktok, website,…) ngày càng phổ biến.
Ứng dụng chuyển đổi số đang trở thành lựa chọn và là điều cần thiết để góp phần xây dựng, định vị vị thế và quy mô phát triển của bất cứ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào trên tất cả các lĩnh vực.
Hiểu được điều đó đó, Trung tâm Thiên thần nhỏ đang dần từng bước áp dụng việc số hóa trong toàn bộ hệ thống quản lí vận hành Trung tâm: cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu, tài liệu can thiệp,…
Thứ 7 vừa qua, ngày 11/3/2023 vừa qua tại chi nhánh Tam Điệp đồng chí Hoàng Ngọc Khuyến – cố vấn chuyên môn, người đồng sáng lập Trung tâm đã có buổi tập huấn cho phòng Hành chính quản trị cả 3 cơ sở về việc ứng dụng chuyển đổi số vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Thiên thần nhỏ.

Chuyển đổi số – là sự chuyển đổi tất yếu của thời đại công nghệ số. Đó vừa là sự lựa chọn vừa là điều cần thiết của tất cả các đơn vị, doanh nghiệp. Đối với Trung tâm Thiên thần nhỏ việc số hóa đem lại rất nhiều lợi ích như vận hành quy chế dễ dàng, quản lí nhân sự giáo viên – học sinh – phụ huynh, tiếp cận thông tin, lưu trữ dữ liệu, đổi mới sáng tạo trong việc dạy – học,…Chuyển đổi số hiệu quả sẽ đem lại lợi ích cho người quản lí, sự thuận tiện khi trao đổi thông tin với gia đình, nâng cao chất lượng hoạt động can thiệp của Trung tâm,…
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là chặng đường dài cần thực hiện để đưa Thiên thần nhỏ Ninh Bình trở thành một trong những Trung tâm đi đầu trong lĩnh vực can thiệp trẻ Rối loạn đặc biệt không chỉ ở chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên mà còn trong việc đổi mới, sáng tạo theo xu hướng phát triển của giáo dục thời đại mới.