Hội thao mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn Việt Nam (VDDN)

Nằm trong chuỗi hoạt động của mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển Việt Nam (VDDN). Trung tâm HTPTGDHN Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tham gia hội thao lần thứ nhất tại Từ Sơn Bắc Ninh với thành tích đạt được:

Huy chương bạc bộ môn chạy tiếp sức

Huy chương vàng cho tinh thần thi đấu của các vận động viên Thiên Thần Nhỏ

Xin chúc mừng tất cả các thầy cô