TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “NHẮC NHỞ, XÓA NHẮC VÀ SỬA LỖI” DO ĐỒNG CHÍ ĐINH THỊ TUYẾT TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN CÁ NHÂN CƠ SỞ TAM ĐIỆP

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “NHẮC NHỞ, XÓA NHẮC VÀ SỬA LỖI” DO ĐỒNG CHÍ ĐINH THỊ TUYẾT TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN CÁ NHÂN CƠ SỞ TAM ĐIỆP